Szkolenia dla administracji samorządowej i publicznej.

Jak skutecznie szkolić się online?

woman writing on notebook

Od czasu wystąpienia pandemii wirusa COVID-19 w 2020 roku większość działań biznesowych przeniosła się do sieci. Każdy, kto tylko mógł zaczął pracować zdalnie, wzrosła liczba transakcji dokonywanych w sklepach internetowych, również dzieci w szkołach podjęły naukę zdalną. W związku z zaistniałą sytuacją pojawiło się pytanie – jak skutecznie szkolić się […]

Szkolenie dla administracji samorządowej i publicznej. Jakie?

photography of white wall lot

Pojęcie administracji samorządowej obejmuje trzy szczeble: gminny powiatowy wojewódzki Aby działanie struktur było efektywne i zgodne z obowiązującymi normami, pracownicy powinni stale podnosić kompetencje oraz uczestniczyć w skierowanych do nich szkoleniach. Szkolenie administracja samorządowa – kto podejmuje decyzje? Żaden urząd, czy to gminny, powiatowy, czy też wojewódzki nie ma samoistnej […]

Bon na zasiedlenie – mało znana forma wsparcia ze strony PUP

man holding book on road during daytime

Chociaż opinie o Powiatowych Urzędach Pracy są podzielone, to jednak większości osób kojarzą się dość jednoznacznie – z zasiłkami dla bezrobotnych i stażami. Słowa gorzkiej krytyki pod adresem urzędników związane są najczęściej z brakiem propozycji realnej pomocy osobom pozostającym bez pracy, tymczasem większość zarejestrowanych nie zdaje sobie sprawy z istnienia […]