Szkolenia dla administracji samorządowej i publicznej.

Bon na zasiedlenie – mało znana forma wsparcia ze strony PUP

man holding book on road during daytime

Chociaż opinie o Powiatowych Urzędach Pracy są podzielone, to jednak większości osób kojarzą się dość jednoznacznie – z zasiłkami dla bezrobotnych i stażami. Słowa gorzkiej krytyki pod adresem urzędników związane są najczęściej z brakiem propozycji realnej pomocy osobom pozostającym bez pracy, tymczasem większość zarejestrowanych nie zdaje sobie sprawy z istnienia wielu bardzo użytecznych form wsparcia, jakie możemy otrzymać ze strony PUP.

Jedną z nich jest bon na zasiedlenie. Czym są? To forma jednorazowej dotacji dla osób poszukujących zatrudnienia poza miejscem swojego zamieszkania. Dzięki niej możemy otrzymać kilka tysięcy złotych, które będziemy mogli swobodnie wykorzystać na opłacenie mieszkania, czy zakup mebli.


Zobacz szkolenia dla administracji: https://www.projektgamma.pl/szkolenia-otwarte/szkolenia-dla-administracji-publicznej


Bezrobotny ubiegający się o takie wsparcie musi jednak spełnić kilka kryteriów: nie mieć ukończonego 30 roku życia, mieszkać co najmniej 80 km od miejscowości w której zamierza się osiedlić i podjąć pracę (niektóre urzędy dopuszczają wypłatę w sytuacji, gdy odległość jest mniejsza, jednak czas dojazdu i powrotu z pracy do miejsca zamieszkania przekroczyłby 3 godziny) oraz pozostawać zatrudnionym przez okres przynajmniej 6 miesięcy, otrzymując wynagrodzenie w kwocie nie mniejszej niż pensja minimalna.