Szkolenia dla administracji samorządowej i publicznej.

Sposoby kreacji organów administracji publicznej

photography of white wall lot

Sposoby kreacji organów administracji publicznej mogą być następujące:
1. Z wyboru – czyli po prostu w uczciwych i demokratycznych wyborach.

2. Z powołania – działa to na takiej zasadzie, że jeden organ powołuje drugi organ np.
– Prezes Najwyższej Izby Kontroli powoływany jest przez Sejm za zgodą Senatu na okres 6 lat
– Rzecznik Praw Obywatelskich powoływany jest przez Sejm za zgodą Senatu na okres 5 lat
– Prezydent Rzeczpospolitej powołuje Prezesa rady Ministrów oraz pozostałych członków Rady Ministrów itp.

3. Z umowy – oznacza podpisanie umowy na czas określony lub nieokreślony.

4. Z mocy prawa – oznacza podmiot powołany na mocy prawa.

5. Z nominacji – jest to najstarszy sposób kreacji urzędnika. Urzędnik z nominacji jest chroniony przez prawo, a rozwiązanie stosunku pracy może nastąpić wyłącznie w okolicznościach, które są ściśle określone przez prawo np. śmierć pracownika, prawomocne skazanie czy poważne naruszenie obowiązków pracowniczych.

6. Z losowania- organ wyłoniony jest dość przypadkowo w drodze losowania.

7. W wyniku rewolucji – organy publiczne, które zostały wyłonione po udanej rewolucji

8. W wyniku zamachu stanu.

Zapraszamy do zapoznania się: szkolenia administracja samorządowa